اینکه از هر زخمه کلنگ بر دل زمین اصفهان گنجی سر برمی‌آورد موضوعی است که این روزها دیگر بر کسی پوشیده نیست که نمونه های آن را می توان در کشف پایه های کاخ جهان نما در زمان ساخت تونل مترو گرفته تا گنج‌های بیشمار از نشانه‌های زندگی هزاران سال پیش در مسیر ساخت میدان امام علی (ع) دید.

منبع اصلی مطلب : یالثارات الحسین- دلتنگ اذان حرم کرببلایم
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : کشف یک تونل در مسجد امام اصفهان